1953 Jäniskylä Leissa

Kolmas sukukokous 1953 Leissalla
Eemeli Nikkinen kuoli juhannuksena 1952 sairastettuaan jo jonkin aikaa. Arkistossa ei ole yhtään pöytäkirjaa sukutoimikunnan kokoontumisesta vuosina 1950-1953. Sukukokous kuitenkin pidettiin Leissalla päätösten mukaan.
Pöytäkirjasta ei selviä paljonko kokoukseen osallistui suvun jäseniä. Todennäköisesti vähemmän kuin kahteen edelliseen, päätellen siitä, että haastateltujen muistikuvat kolmannesta kokouksesta ovat vähäiset.
Heti aluksi vietettiin hiljainen hetki, suvun riveistä poistuneiden  muistoksi ja muistettiin Eemeli Nikkisen merkitystä sukuseuran perustajana ja pitkäaikaisena puheenjohtajana. Eemeli Nikkisen tilalle sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin hänen poikansa  Tauno Nikkinen ja varapuheenjohtajaksi Frans Marpio. Jäseniksi uuteen toimikuntaan tulivat: Teuvo Saarinen, Kerttu Nikkinen, Väinö Taavitsainen, Juho Nikkinen (rahastonhoitaja), Arvi Nikkinen, Martti Savenius ja Usko Lehtiranta. Seuraava kokous päätettiin pitää vuonna-58, ”sukutoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana ja paikassa”.
Eemeli Nikkisen merkitys suvun kokoavana voimana oli ollut niin merkittävä, että hänen kuolemansa merkitsi myös toiminnan hiipumista. Vuoden –58 kokousta ei koskaan järjestetty.