1997 Mäntyharju vanhainkodin päiväkeskus

Viides sukukokous 1997 Mäntyharjun vanhainkodin päiväkeskuksessa

Rekisteröityneen sukuseuran ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa 5.- 6.7.1997  ensimmäisen kolmivuotiskauden tavoitteeksi otettiin sukututkimustyön jatkaminen ja suvun vaiheiden kirjaaminen suvun historiikiksi. Ajatuksena oli saada aiemmin kerätty aineisto talteen sekä  jatkaa ja täydentää suvun tarinaa  nykypolvilta kerättävällä suullisella ja kirjallisella muistitiedolla.
Kirjahanketta varten nimettiin sukutiedonkerääjät sukuhaaroittain. Lisäksi Nikkisen sukuun kuuluville sukuseuran jäsenille ja ei-jäsenille lähetettiin vuosien 1995 – 1999 aikana useita kirjeitä, joilla yksittäisiä suvun jäseniä houkuteltiin eri tavoin osallistumaan sukutiedon keräämiseen ja haastattelujen ja omien tarinoiden kirjoittamiseen. Sukukirjahankkeen vetäjäksi nimettiin Enok Nikkisen tyttärentytär, VTM Katariina Salo