Kirja Nikkisen suvusta

etukansi-1

KIRJA NIKKISEN SUVUSTA
toimittanut: Katariina Salo
taitto: Merja Ruth

ISBN 952-91-2330-2
Tornion Kirjapaino, 2000